Endüstriyel arıtma Montaj

Tam otomatik Su yumuşatma cihazı

Su yumuşatma iyon değiştirme prensibine göre çalışır. Cihazda bulunan reçineler, giriş yapan suda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını yakalar. Reçine kapasitesinin dolmasıyla birlikte, rejenerasyona başlanır. Arıtılan sular, difüzörler aracılığıyla yüzeye ve reçineye temas eder. Böylelikle yumuşatma işlemi tamamlanmış olur. Magnezyum ve kalsiyum ile yüklü olan reçineler ise çeşitli çözeltiler ile temizlenir.