impaş endustriyel su arıtma

TAM OTOMATİK KUM FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Suda bulunan tortu ve partiküller, kirliliğe, bozuk görüntüye, makina ve tesisatlarda enerji sarfıyatına yol açar. En önemli tehlikelerden biri de sağlık açısından bakteri ve mikroorganizmalar için çok uygun bir besi ortamı hazırlamasıdır. Filtrasyon sistemleri sudaki partikül cinsine göre ayarlanabilir

Aqualine tortu fıltreleri antrasit, quartz, Filter Ag mineralleri yardımıyla hiçbir kimyasal madde kullanmadan filtrasyonu gerçekleştirir. Filtre kolonu mineral boyut ve yoğunluklanna göre sıralanmış 4-6 farklı katman sayesinde sadece filtre yatağının üst yüzeyini kullanmaktan çok filtreleme işlemini katmanlara yayarak, daha sağlıklı ve uzun süreli filtrasyon gerçekleştirir. Aqualine tortu filtrelerinin kullanımı ile su 10 micron seviyesine kadar tortu ve partüküllerden arındırılırken, bulanıklık 1NTU' ya kadar iner.

Bu sistemlerin en önemli özelliği ise tam otomatik olarak belli süre çalıştıktan sonra istenilen zamana ayarlanarak kendi kendisini otomatik ters yıkamasıdır.

TAM OTOMATİK KARBON FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat , koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir.Aktif karbon filtrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler.

Aktif Karbon Sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir.

Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır.Günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yapan Aktif Karbon Filtre bu şekilde kendisini yeniler.

Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

TAM OTOMATİK YUMUSATMA SİSTEMLERİ

Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Aqualine su yumuşatma sistemleri; suda bulunan ve sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını gideren sistemlerdir. Bu nedenle yumuşatma sistemi, sudaki sertliğin giderilmesi,ve içme sularının yumuşatılması ayrıca suyun tadınında iyileşmesini sağlar..

Yumuşatma sistemleri haftanın istenilen gününde, istenilen saatte herhangi bir müdahale olmaksızın rejenerasyon işlemlerini kendiliğinden gerçekleştirir. Doyuma ulaşan reçine tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenir.

TEKNİK ÖZELLİKLER