Endustriyel Ro suarıtma

Endüstriyel Su Arıtma Membran Teknolojisi ve Elemanları

Membran teknolojisi ham suyun özelliğine göre tek başına kullanılmakla beraber genelde birkaç sistemle birlikte kullanılır. Genel itibariyle aşağıdaki şekliyle uygulama imkanı bulunmaktadır.

Ham Su Deposu: Arıtılacak ham suyun işlenmeye hazır olarak tutulduğu depodur.

Kimyasal Dozajlama Sistemleri: RO ünitesine dezenfeksiyon kimyasalları dozlayabilen, düşük gürültü seviyesinde çalışan, debi kontrollü, prob kontrollü, otomatik veya manuel kontrollü çalışabilen pompalama üniteleridir

Membran sistemlerinde; membranın içinden geçen su yüksek saflıkta çıkmakta, buna karşı membranda yüksek oranda safsızlıklar kalmaktadır. Bu safsızlıklar bir konsantrasyon noktasına ulaştıklarında kristal yapılara dönüşerek taş oluşturmakta ve membranın su geçirme yeteneğini bozarak sonunda sistemi tıkanmasına sebep olmaktadır. membran sistemlerinde antiskalant kullanımı gereklidir ancak bu buyuk membranlarda uygulanabilir

Antiskalant , membran prosesi giriş suyuna verilerek suda bulunan tuzların (CaCO3, CaSO4, SiO2, BaSO4, MgSO4, CaF2 v.b ) çökelme/kristalleşme noktalarını geciktirir, yüksek kireç ve kirlilik çözme kapasitesi ile kirliliği azaltır. Böylece membran kullanım süresini arttırır

Seçilen antiskalant doğru uygulandığında büyük oranda kristalleşmeleri geciktirmekte dolayısıyla tıkanmaların çok daha geç meydana gelmesine sebep olmaktadır. Sülfürik asit ve hidroklorik asit ihtiyacı azalır ve bu kimyasalların kullanımı ile oluşan riskler azalmış olur. İşletme,temizlik ve bakım maliyeti azalmış olur. Ters osmoz sistemlerinde daha yüksek oranda geri kazanım sağlar, sistem daha uzun süreli çalışır, konsantrasyon debisinde azalma ve daha uzun membran ömrü sağlar.

Tıkanmış ya da bakteri oluşumu gerçekleşmiş olan membranlar antisgalant la membran temizleyici kimyasallarla temizlenebilir ve tekrar kullanabilir hale getirilebilir.

Kum Filtreleri: Askıda kati maddelerin tutulmasını sağlayarak sudaki bulanıklık, mekanik kirlilik, tortu gibi kirletici unsurların sudan ayrılmasını sağlayan ve genellikle zaman kontrollü olarak çalışan filtrasyon sistemidir. Bu filtreler, çeştli tane çaplarında ve farklı miktarlarda kuartz kum içerir. 3.2-5.6 mm arasında ilk katman, daha sonra 1-2 mm tane çaplarında ikinci katman ve daha sonra da 0.4-0.8 mm tane çaplarında üçüncü ve son katman bulunmaktadır. Filtrenin çabuk tıkanması nedeniyle sık sık geri yıkama (80-100 saatte bir) gerektirir. Kum malzemesinin kaba olşu nedeniyle kaba filtre çıkışında daha hassas süzme yapan filtrelerin kullanılması gerekmektedir. Kum filtreleri ro membran sistemini korur ve isletme maliyetini düşürür

Yumuşak Su Deposu: Ham suyun işlendikten sonra yumuşak su olarak kullanılmak üzere bekletilen tanktır. Yumuşak su buradan ters osmoz ikinci ünitesine alınır.

Saf Su Deposu: Ham suyun işlendikten sonra saf su olarak kullanılmak üzere bekletilen son istasyondur. Saf su buradan pompalar vasıtasıyla kullanım yerlerine dağıtılır. burada en önemli unsur arıtılmış safsu değerleri havadan ve etraftaki unsurlardan hemen yükselmeye başlar bu sebepten deponun hava dahi almaması gerekir

Yardımcı Ekipmanlar: Su besleme pompaları, otomatik ve manuel kontrol vanaları, alçak ve yüksek basınç sviçleri borulamaları, PLC kontrollü kumanda panosu ve diğer enstrümanlar.