Deiyonize su

Deiyonize Su;

Elektriksel yük barındıran iyonlarından ayrıştırılmış saf suya deiyonize su denir.

Deiyonize kriterindeki su, organik veya inorganik bileşenler barındırabilme ihtimali olan fakat iyonlarından ayrıştırılmış sudur. Yani ultra saf su deiyonizedir fakat deionize (iyonsuzlaştırılmış) tamamen saf olmayabilir. Bunun için ölçüm kriteri olarak iletkenlik kullanılır.

Suyun içinde çözünmüş ve kararlı olmayan elementler iyon olarak elektriksel yük taşır. İletkenlik değeri evrensel olarak siemens-metre birimiyle ölçülür.

Birim büyüklüğü olarak mikrosiemens kullanılır. Diğer kullanımları: microSiemens-centimeters, µS-cm,  µS, microS, microsiemens…

Deiyonize Su Derecelendirme:

Üretimi için RO (reverse osmosis) ve reçineler kullanılır. Ayrıca yeni yöntem olarak elektrodeiyonizasyon (electrodeionization) uygun ve kolay bir sistemdir.

Sanayi alanında elektriksel özelliklere karşı hassas olan cihazlar için kullanılır.

Örnegin:

Buhar ve ısıtma – soğutma suyu çevrimlerinde metalle temas eden yüzeyin oksitlenmemesi için iyonsuz su koyulabilir.

Tel erozyon tezgahları üzerinde direnç olarak gösterilen (MegaOHM) ve iletkenliğin tersi olan birim deiyonize suyla artar ve makinenin hızlı ve verimli çalışmasını sağlar.

Parfüm, yangın söndürme ve benzeri kimyasalaların üretiminde sprey etkisiyle iyonların bozunmaya yol açmaması için tercih edilir.

SAF SU NERELERDE KULLANILIR ?

Safsu sanayinin her alanında kullanılır.

Safsuyun tadı, kokusu, rengi ve iletkenliği olmadığı için temas ettiği hammaddeye etki yapmaz. 

Örneğin parfüm imal ediyorsanız parfümünüzün kokusu içindeki sudan etkilenmez saf kalır. Veya yıkama durulama yaptığınız üründe kireç vb. Lekeler oluşmaz. Kısaca safsu imal ettiğiniz ürünün standartının korunmasını saglar.