Distile Saf suarıtma

Saf Su

Dünyamızda suyun dönüşümü buharlaşan buluttan gelen safsu ile başlar dağlara inen su minerallı olur daha sonra ovalara ve yaşam alanlarına dönmesiyle mineral artı kirlenme oluşur bu suyun Saf su olması icin önceden var olan mineral ve kirlenmenin arıtma, damıtma ve benzer yöntemlerle, alınmış olduğu sudur. Saf su içinde özellikle çocuklar ve yaşlılar için gerekli olan, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, sülfat, klorür gibi mineraller bulunmaz. Sertlik değeri çok düşük olan sular, (örneğin yağmur suyu) bir tür saf su sayılır. İçinde mineral bulunmadığı için tadı yavandır.

İletkenlik ve direnç değerleri sıcaklığa bağlı değişeceğinden bu birimlere ilave olarak sıcaklık değerleri de parantez içerisinde verilmektedir. Suda çözünmüş halde bulunan tuzlar da artı ve eksi yüklü iyon oluşumuna yol açarak iletkenlik değerini arttırmaktadır. Klorit ve sodyum iyonları da bu nedenle benzer etkiye sahiptir. Ayrıca bazı gazlar da örneğin karbon dioksit iyon oluşumunu pH kadar etkilemektedir. Daha önceleri suyun saflığını bozan maddelerin miktarları için ayrı ayrı sınır değerler tanımlanırken artık suyun iyon bakımından saflığının esas ölçüsü olarak toplam iletkenlik değeri bir sınır değer belirtilmektedir.

İçme suyu kaynak olarak alındığında reverseosmosis, deiyonizasyon, damıtma (distilasyon), iyon değişimi, filtreleme ve diğer uygun metotlar kullanılarak saf su üretilmektedir.

19. yüzyıldan itibaren suyun damıtılmasına yönelik birçok yöntem üzerinde çalışılmış ve özellikle kimya bilimi bu konuya büyük ilgi göstermiştir. Günümüzde tıbbi çalışmalardan ilaç üretimine oldukça geniş bir alanda yapılan tüm laboratuvar çalışmaları, kullanılan saf su sayesinde başarılı olmaktadır. Saf suyun elde edilmesi için kullanılan çifte destilasyon yöntemleri için dahi camdan yapılmış yeni teknik ekipmanlar geliştirilmiştir. Modern teknoloji sayesinde günümüzde saf su hızlı ve pratik bir şekilde üretilebilmekte ve bilimsel araştırmalar çok daha verimli şekilde sürdürülebilmektedir.


Saf Suyun Özellikleri

Saf suyun özellikleri arasında en önemlisi mineralleri de dahil içerisindeki tüm maddelerden ayrıştırılmış olmasıdır. Saf su genellikle 70 - 80 dereceye kadar ısıtılan suyun buharının yoğunlaştırılarak ayrı bir kaba aktarılmasıyla elde edilir, bu işleme distilasyon ya da damıtma adı verilir.

Saf suyun evlerde, sanayide ve tıpta pek çok kullanım alanı vardır. Uçak motorlarından akvaryumlara, otomobillerin akülerine kadar heryerde saf su kullanımına rastlayabiliriz. Otomotiv sektörü, kozmetik endüstrisi, tekstil sektörü, içecek ve alkollü içecek endüstrisi de saf suyun kullanıldığı yerlerdendir. Hava nemlendirici cihazlar, uyku apnesi hastaları için kullanılan cihazlar ve soğutma sistemlerinde de saf su vardır. Tıpta enjeksiyon esnasında kullanılan ilaç çoğu zaman saf suyla inceltilerek uygulanabilir. Buharlı ütülerde de saf su kullanılır. Bazı laboratuar çalışmaları ya da endüstriyel işlemler iki kere damıtılmış saf su gerektirebilir.

Deniz suyundan başka su kaynağının olmadığı kurak yerlerde ya da su kaynaklarının çok kirliği olduğu yerlerde arıtma yoluyla elde edilen saf su içme suyu olarak da kullanılır. Saf su elde etme işlemi sudaki sodyum, kalsiyum, demir gibi önemli mineralleri yok ettiği için saf suyun içme suyu olarak kullanımı tartışmalıdır, bazıları sağlıklı olduğunu iddia etse de bazı doktorlar ve bilim insanları ise saf suyun içme amaçlı tüketiminin sağlıksız olduğunu belirtmektedir. İçme suyu amacıyla kullanılacak saf suya bazen dışarıdan mineraller eklenebilir.

Saf suyun içiminin tek avantajı içerisindeki virüs ve bakterilerden arınmış olmasıdır. Bağırsak enfeksiyonu gibi durumlarda tercih edilebilir ya da normal içme suyunun yanı sıra iki günde bir saf su bir bardak tüketilebilir. 

Saf suyun kokusu, tadı ve rengi yoktur. Günümüzde daha düşük maliyetli olduğu için endüstride saf su yerine deiyonize su da kullanılmaya başlanmıştır. Sertlik derecesi oldukça düşük olan yağmur suyu da bir çeşit saf su sayılır.  

Antik Yunan'dan beri tarihte saf suyun bilindiği ve kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Saf suyun ilk ortaya çıkışının deniz suyunun içme suyu haline getirilmesi amacıyla olduğu düşünülmektedir.

Saf suyun bir özelliği de iletken olmamasıdır. Saf su elektrik akımının iletilmesini sağlayan serbest elektronları içermez, elektriği iletmez, yani nötrdür. 

Saf Suyun hali

Dünya Yaşamının kaynağı şüphesiz ki sudur. Ancak su denince akla çeşitleri gelmektedir. Kaynak,İçme suyu, göl,deniz suyu başlıcalarıdır. Bunun yanında ise farklı sektörlerde kullanılan ve özellik ile de fen ve yaşam bilimleri için saf su çok değerlidir. İlk akla gelen şey saf su tam olarak nedir sorusu olmaktadır.

Suyun organik ve inorganik maddelerden tamamen arındırılmış şeklidir safsu, demineralize su veya deiyonize su denir. Genel olarak endüstriyel süreçlerde ve laboratuvarlarda kullanılan saf su aynı zamanda deiyonize su, demineralize su, distile su gibi isimlerle de anılmaktadır. Ayrıca saf suyun diğer bir özelliği ise iletken değildir

Saf su İçerisindeki pek çok bileşenden arındırılmış sudur. İdeal bir içme suyu içerisinde yer alması gereken mineraller, organik maddeler bulunmaktadır. Saf suyun içinde bu tür şeyler bulunmamaktadır.

Saf su arıtma cihazı ise kaynağa bağlı olduğu suyu çeşitli işlemlerden geçirerek saf bir hale getirmektedir. Kaliteli ve amaca uygun suların hazırlanması için firma kaliteli ve güvenilir bir hizmet vermektedir. Sizin için en uygun cihazı belirlenmesinden kurulumuna kadar sizlere yardımcı olmaktadırlar.

Dünya üzerinde büyük sektörler vardır. Bunların başında ise ilaç ve kozmetik gelmektedir. Bu ürünlerin tamamen insan sağlığına uygun olması gerekmektedir. Araştırma sürecinden üretimine kadar her adımında saf su kullanılmaktadır. İki farklı şekilde saf su üretilebilmektedir. Distile su ve double distile sudur. Aslında distile su ile saf su aynı anlamdadır. Aynı işlemlerin iki defa uygulandığı sulara double distile su denmektedir. Cihazların özellikleri içerisinde iki saf su çeşidi de elde edilebilmektedir.

Otomotiv sektörü içinde saf su hayati öneme sahiptir. Akülerin içerisinden araçların temizlenmesine kadar kullanılmaktadır. Firma uluslararası kalite standartlarında verdikleri hizmet ile her sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Hem Laboratuvar hem de endüstriyel ölçekli olmak üzere iki farklı alanda hizmet sunmaktadır.

Saf su cihazları

Labaratuvarlara Mikspet recine tankları ihtiyaca göre ayarlanır

Günlük 100 lt den 100 bin litreye kadar istenilen kapasitede sistem kurulur

Saf Su Arıtma Cihazı Avantajları?

Saf Su Arıtma Cihazı Avantajları?

Saf su arıtma cihazı kullanmanın en büyük avantajı anında suyu üretip kullanmaktır mevcut bağlı bulunduğunuz suyu çok daha uygun fiyatlara istenen niteliklere sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca enerji tasarrufu da yapabilirsiniz. Üzerinde yer alan sensörler ile de en ufak bir sorun anında tespit edilebilmektedir.

Laboratuvardalarda Kullanılan Su Çeşitleri

Laboratuvarlarda kullandığımız sular genellikle günlük olarak tüketilir. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel birçok uygulama için farklı niteliklerde su gereksinimi olduğu fark edilmiş ve bu ihtiyaçları karşılamak üzere sistemler geliştirilmiştir.

Laboratuvar sularının kullanımları yapılacak analizin niteliğine göre şekillenmektedir. Sistemler bu gereksinimleri karşılayacak nitelikte seçilmelidir.  Doğru kalitede su kullanmak doğru sonucu elde etmek için oldukça önemlidir. Bununla birlikte ihtiyacı karşılayan optimum şartların sağlandığı bir sistem maliyetler açısından oldukça önemlidir.

Su kalitesi ayrıca analiz güvenliği ve tekrarlanabilirlik açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle yapılacak analizin niteliğine göre su kalitesi seviyeleri standartlarda belirtilmiştir. Çalışmalarda bu standartlarda yer alan seviyeler göz önüne alınarak analizler gerçekleştirilmelidir.

Genellikle laboratuvarlarda kullanılan su lar; musluk suyu, Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 su olmak üzere 4 grupta sınıflandırılır.

Deiyonize Su Nedir?

İyonlarından ayrıştırılmış saf suya deiyonize su denir.

Deiyonizekriterindeki su organik veya inorganik bileşenler barındırabilme ihtimali olan fakat iyonlarından ayrıştırılmış sudur. Yani ultra saf su deiyonizedir fakat deionize (iyonsuzlaştırılmış) tamamen saf olmayabilir. Bunun için kriter olarak iletkenlik kullanılır.

Suyun içinde çözünmüş ve kararlı olmayan elementler iyon olarak elektriksel yük taşır. İletkenlik değeri evrensel olarak siemens-metre birimiyle ölçülür.

Birim büyüklüğü olarak mikrosiemens kullanılır. Diğer kullanımları: microSiemens-centimeters, µS-cm,  µS, microS, microsiemens...

Bu değerler 3 ayrı kategoride incelenir.

•0 - 0,065 arası: ultra saf su, 1. kalite

•0,065 - 10 arası: genel saf su, 2. kalite

•10 - 30 arası: 3. kalite

Üretimi için Reverse Osmosis sistemi ve reçineler kullanılır. Ayrıca yeni yöntem olarak elektrodeiyonizasyon (electrodeionization) ucuz ve kolay bir sistemdir.